Cykl szkoleń kooperatywy spożywcze w woj. opolskim

Kooperatywy spożywcze w województwie opolskim.

 

„Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich” pod takim hasłem odbył się w listopadzie cykl trzech szkoleń zorganizowanych przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR.

 

 

Kooperatywa spożywcza to rodzaj spółdzielni, w której członkowie wspólnie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów (rolników).

Celem działania kooperatyw nie jest zysk ale pozyskanie żywności jak najlepszej jakości, ze sprawdzonych źródeł z pominięciem pośredników oraz  nawiązanie stałej współpracy z rolnikami oferującymi zdrową żywność.

 

Twórcy kooperatywy to zwykle grupa osób zainteresowanych pozyskaniem zdrowej żywności dobrej jakości. Grupa ta  poszukuje rolników produkujących żywność w sposób ekologiczny (potwierdzony certyfikatem lub deklarujących ekologiczną produkcję bez certyfikatu) skłonnych do współpracy w ramach produkcji i dostarczania produktów rolnych. Rolnicy współpracujący z kooperatywą to zarówno duże gospodarstwa ekologiczne jak i małe gospodarstwa rolne, których właściciele  sprzedają kooperatywie jedynie nadprodukcję z danego sezonu.  Współpraca z rolnikami obejmuje możliwość wizyty w gospodarstwie w celu weryfikacji sposobu uprawy. Członkowie kooperatywy dzielą między siebie funkcję związane ze sprawnym funkcjonowaniem kooperatywy.

Wiele kooperatyw określa składkę członkowską  lub dodatkową , niewielką opłatę pobieraną przy każdej  transakcji która stanowić ma fundusz wspierający działalność kooperatywy.

 

W dniach 16.11.2018r. w Restauracji Przystań w Laskowicach, 23.11.2018r. w Hotelu Europejskim w Skorochowie oraz 30.11.2018r. w  Restauracji Złota Kaczka & Zapiecek, w Mirowszczyźnie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl szkoleń dla rolników z zakresu kooperatyw spożywczych na Opolszczyźnie.

Zainteresowani mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych gości. Pani dr Barbara Woś z Uniwersytetu Opolskiego, wprowadziła w bardzo interesujący wykład dotyczący zagadnień opolskiej kooperatywy spożywczej, omówiła ich funkcjonowania oraz przedstawiła przykłady dobrych praktyk z kooperatyw.  Następnie pani dr Agnieszka Gawlik przeprowadziła zajęcia warsztatowe z szans i barier rozwoju kooperatyw spożywczych.

Ostatnim elementem każdego ze szkoleń było wręczenie zaświadczeń oraz dyskusja, z której wynikało, że uczestnicy są bardzo zainteresowani dalszymi szkoleniami.  Organizator szkoleń zapewnił uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniach udział wzięło łącznie 60 osób.