“Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”

W dniu 03. 10. 2019 r. w ramach realizacji operacji odbyła się konferencja pn. “Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”, oraz podsumowanie konkursów pn. “Opolska OZE” i “Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku”. Grupą docelową byli mieszkańcy województwa opolskiego –  rolnicy i producenci rolni, doradcy rolni, przedstawiciele samorządów i nauki. Celem przedsięwzięcia było pokazanie dobrych przykładów z województwa opolskiego  w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania energii oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich i ochrony zasobów naturalnych wsi.  Podczas konferencji zostały przeprowadzone wykłady nt.„Ochrona wód i powietrza – zapobieganie skażeniu środowiska”, “Przyszłość OZE dla rolników na podstawie nowelizacji ustawy  o odnawialnych źródłach energii”, oraz “Dobrostan w praktyce – hamulec czy napęd koniunktury”. Dbałość o glebę, wodę, powietrze, dobrostan zwierząt gospodarskich, ale także o zdrowie konsumentów poprzez produkcję żywności wysokiej jakości, wolnej od zanieczyszczeń chemii rolnej, winny być podstawą działań każdego gospodarstwa rolnego. Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska określają kierunek rozwoju obszarów wiejskich w tym gospodarstw rolnych, które w dużym stopniu mają wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, wykorzystując w sposób racjonalny jego zasoby do produkcji rolnej. Jest to niezmiernie ważne wyzwanie stojące nie tylko przed  przed współczesnym rolnikiem ale także przed całym społeczeństwem obszarów wiejskich. W dalszej części konferencji zostały przeprowadzone prezentacje gospodarstw biorących udział w konkursach oraz ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. W konkursie pn. “Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” przyznano następujące miejsca;

I miejsce – Elwira i Michał Gadziński z Chróściny,

II miejsce – Felicja i Krzysztof Paździor z Jemielnicy,

III miejsce – Sylwia i Jan Czarny z Wojnowic,

Wyróżnienie – Romana i Mateusz Marek Z Ćwiercia, oraz Maria i Manfred Dratwy z Chróścic.

W konkursie pn.”Opolska OZE” przyznano statuetki;

– Magda i Mateusz Zimnik z Wierzcha,

– Kazimiera i Bolesław Kot z Jędrzychowic,

– Anna i Zygmunt Gatner z Kadłubca,

– Sol-Invest Sp. z o.o. z Krapkowic.