Wykonanie Planu działania KSOW na lata 2014-2020, poprzez realizację dwuletnich planów operacyjnych KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 oraz 2016-2017

Operacja ma na celu zapewnienie realizacji zadań zgłoszonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie SIR.   Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na warsztaty

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami pn.: „Rolnictwo precyzyjne drogą do zwiększenia innowacyjności rolnictwa” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem. Termin przedsięwzięcia: 17 października 2017 r. Miejsce docelowe: Pałac Łucja, ul. Stawowa 9 Zakrzów Organizator zapewnia materiały szkoleniowo-warsztatowe, poczęstunek. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się …

Wyjazd studyjny pn. “Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje wyjazd studyjny pn.: „Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem. W ramach wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną tematy z zakresu możliwości finansowania  innowacyjnych wdrożeń dla rolnictwie tak, aby zwiększyć dochody w gospodarstwie. Termin wyjazdu studyjnego: 20 września 2017 r. Miejsce docelowe: …