„Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej”

 

W dniach 10.07.2020 r. oraz 17.07.2020 r. odbyło się szkoleniu online z częścią warsztatową/filmem instruktażowym w ramach realizacji operacji pn. „Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem szkolenia było wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opolszczyzny. Zapoznanie drobnych przetwórców (tj. farmerów, gospodyń, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne) oraz sympatyków serowarstwa z technologią i specyfiką produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających oraz możliwościami wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w/w tematyką w spotkaniach udział wzięło 25 uczestników.

SYSTEM RETENCJI ROZPROSZONEJ JAKO ELEMENT GOSPODAROWANIA WODĄ

 

Poniżej znajdziecie Państwo interaktywny samouczek do pobrania, który przybliży zagadnienia z zakresu innowacyjnych zastosowań
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane w ramach realizacji operacji własnej
pn. “System retencji rozproszonej jako element gospodarowania wodą” w ramach realizacji
Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

 

 
 

Zaproszenie na szkolenie online

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online z częścią praktyczno- warsztatową w postaci filmu instruktażowego i/lub transmisji on-line  pn.„Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Zadanie będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap część teoretyczna online: 10.07.2020 r . godz.: 11:00 – 14:00 podczas której omówione zostaną następujące tematy:

  1. wprowadzenie do serowarstwa, technologia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających,
  2. biopreparaty i dodatki wykorzystywane w produkcji serów,
  3. wady serów dojrzewających

II etap część warsztatowa/ film instruktażowy: 17.07.2020 r. godz. 11:00-14:00 podczas której zostaną przedstawione następujące tematy:

  1. etapy produkcji serów podpuszczkowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, docelowa liczba uczestników 20 osób. Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a także przedstawicieli podmiotów doradczych.

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl do dnia: 07.07.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143

Zaproszenie na spotkania tematyczne pn.: “Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie””

 

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje spotkania tematyczne                                
 ph.  ” Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie” 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy Partnerów zarejestrowanych w bazie Partnerów SIR, potencjalnych partnerów, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin: 

*24.06.2020 r., godzina rozpoczęcia: 13:00 – dot. ”Powołania opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie w zakresie hodowli bydła mlecznego”

*25.06.2020 r. godz. 8:30 – dot. ”Krótkich łańcuchów dostaw jako innowacyjnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich”

*15.10.2020 r. godz. 9:300 – dot. “Organizacji łańcuchów żywnościowych w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w KŁD”

Miejsce docelowe: OODR Łosiów – Pałac, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 51 osób.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  501 318 166

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.: pn.: „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: powiat krapkowicki

Termin realizacji operacji: 11.03.2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 7 000,00 zł

Forma realizacji operacji: seminarium

Liczba uczestników: 25 osób

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, przedstawiciele podmiotów doradczych przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, przedstawiciele lokalnych władz.

Cel jest propagowanie idei rolnictwa społecznego, w tym  propagowanie pomysłu usług opiekuńczych na obszarach wiejskich, tworzenia gospodarstw opiekuńczych, a także zachęcenie do edukacji w gospodarstwie rolnym  na obszarze województwa opolskiego. Seminarium podniesie poziom wiedzy uczestników, w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rolnictwa społecznego, umożliwi budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami innych instytucji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Borkowska tel. 77/44 37 143 anna.borkowska@oodr.pl

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna „Innowacje w uprawie, technice i pielęgnacji winorośli. Aspekty prawno-ekonomiczne działalności prowadzenia winnicy w województwie opolskim”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.: „Innowacje w uprawie, technice i pielęgnacji winorośli. Aspekty prawno-ekonomiczne działalności prowadzenia winnicy w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: Paczków

Termin realizacji operacji: luty 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 11 000,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie z warsztatami

Liczba uczestników: 30 osób

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej – winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki.

Cel: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego,  nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na podniesienie walorów produkowanego wina
oraz zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu innowacyjnych metod przetwórstwa wina.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143 renata.wojas@oodr.pl

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna ”Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2019”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury, pn. ”Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2019”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: styczeń –  luty 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 17 000,00 zł

Forma realizacji operacji: publikacja

Liczba uczestników: 300 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.)

Cel: Celem napisania Wyników doświadczeń terenowych za rok 2019  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Wyniki te, będą zawierać wszystkie informacje dotyczące doświadczeń prowadzonych  na polu OODR w Łosiowie. Celem doświadczeń polowych jest porównanie zastosowanych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, biostymulatorów i nawozów dolistnych różnych firm chemicznych. Wyniki doświadczeń terenowych będą zawierały spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkich zabiegów ochrony roślin, które były zastosowane od początku wegetacji roślin. Producent rolny, nie tylko skorzysta z wyników, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki oraz doboru odpowiedniej odmiany do siewu.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Kowalski  tel. 77/44 37 129  lukasz.kowalski@oodr.pl