Innowacyjność dotarła do uczestników szkolenia o siedliskach w gospodarce rolnej

W dniu 27 stycznia br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie nt. „Siedliska w gospodarce rolnej”, otwierający cykl szkoleń poświęconych ochronie różnorodności biologicznej. Szkolenie otworzył Pan Antoni Konopka, Wicemarszałek WO. Znaczenie ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem użytków rolnych omówił dr Krzysztof Badora, Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast Pan Jakub Grzeszczuk z Katedry Ochrony Roślin Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił temat Bioróżnorodność agroekosystemów           w aspekcie programów rolnośrodowiskowych. Wykład omawiający Program Rozwoju Obszarów …

Innowacje paliwa dla silników diesla

W dniu 27 stycznia 2016 r., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zastosowanie alternatywnych paliw w silnikach diesla, ze szczególnym wykorzystaniem ich w maszynach rolniczych, możliwości wsparcia finansowego dla alternatywnych paliw z RPO WO 2014-2020, PROW 2014-2020 – Działanie 8.2.13.M16 Współpraca; Podczas spotkania Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację na temat funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz tworzenia grup operacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: Antoni …

O innowacyjności na spotkaniu Pracowników Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Zadanie pn. “Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015. Koniec roku 2015, był dobrym czasem na podsumowanie w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz jego partnerzy ze środowiska nauki, samorządu, biznesu, organizacji społecznych działających na rzecz rolnictwa (21 grudnia 2015 r.). Pan mgr inż. Henryk Zamojski – …

Konsultacje o innowacjach

Druga połowa roku 2015 to czas efektywnej pracy nad budową strategii funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim. Pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym okresie prowadzili z Partnerami Ośrodka liczne konsultacje dotyczące identyfikacji potrzeb SIR  w województwie opolskim oraz możliwości ich realizacji poprzez wybór obszarów tematycznych operacji do Planów operacyjnych KSOW SIR 2014-2015 oraz 2016-2017.  

Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   W ramach realizacji operacji pn.: „Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jako przykład innowacyjnego podejścia na rzecz rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego”,  wpisanej do planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował cztery spotkania: w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Europejskich Targów Innowacji i Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich (10.10.2015 r.), …

O innowacjach na posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych PAN

W dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu  Komisji Nauk Rolniczych PAN (foto 1), które odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowano wykład pt.: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 8.2.13.M16 Współpraca. Wykład wygłosili: Dariusz  J. Sitko, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

O energetyce odnawialnej i innowacyjności w rolnictwie rozmawiano na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego

Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego przebywała w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w ramach wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 22 października 2015 r. W trakcie posiedzenia Komisji Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację dotyczącą Stanu aktualnego i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim oraz założeń projektowych związanych z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W trakcie prowadzonej dyskusji, członkowie Komisji pozytywnie wyrażali się o działalności Opolskiego …

O SIR na spotkaniu branży rolno-spożywczej

W dniu 16 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył o się spotkanie branży rolno-spożywczej województwa opolskiego. Organizatorem spotkania było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy współudziale Ośrodka. W ramach  spotkania Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski wygłosili wykład nt. Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskiej oraz roli nauki w transferze wiedzy do praktyki.  

SIR w programie posiedzenia Zarządu Województwa Opolskiego

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 7 października 2015 r., Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opalskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił założenia prawne i projektowe związane z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Jednocześnie Pan Dariusz Sitko zwrócił szczególną uwagę, na rolę jaką ma pełnić Ośrodek w budowaniu partnerstwa na rzecz innowacji w regionie.  

Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW 2014-2020 (WGR), które odbyło się w dniu 21 września 2015 r. Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, będący jednocześnie członkiem WGR, przedstawił informację o SIR i zadaniach które będzie wykonywał Ośrodek w ramach tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.