Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. „Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie Termin realizacji operacji: 23.10.2018 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych: 7 500,00 zł Forma realizacji operacji: szkolenie Cel : szkolenie ma za zadanie ułatwienie transferu wiedzy w zakresie oceny …

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   W dniach 21-22.11.2016 r. oraz 24-25.11.2016 r. w Przysieczy odbyło się Szkolenie w formie warsztatów pn.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”. Zadanie w ramach planu operacyjnego KSOW 2016-2017. Grupą docelową (35 osób) przedmiotowych warsztatów byli m.in.: doradcy rolni, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. …

Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR na przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania innowacji na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” W dniach 30.11. – 01.12. 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zrealizował kolejne zadanie w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich: były to warsztaty pn.: „Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR na przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania innowacji na obszarach …

Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizował wyjazd studyjny do trzech krajów nadmorskich: Niemiec, Danii oraz Szwecji, w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 25 osób, byli to przedstawiciele doradztwa rolniczego, w tym brokerzy innowacji, pracownicy uczelni i instytutów badawczych, członkowie regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz spółek wodnych, członkowie związków rolników i grup producentów rolnych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz samorządu …

Nowe metody komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 15-17 listopada 2016 r . zorganizował szkolenie pt. „Stosowania nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Program obejmował trzy dni szkolenia w zakresie wykorzystania fotografii cyfrowej w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wyjazd do gospodarstwa innowacyjnego (Gospodarstwo …

Centralne Targi Rolnicze 2016

Centralne Targi Rolnicze 2016 Kiedy: 25-27.11.2016 Gdzie: Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Aktualnie w planie wydarzeń targowych: Ceremonia otwarcia targów z udziałem przedstawicieli polskiej administracji rządowej oraz zaproszonych gości zagranicznych Konferencja prasowa Wieczór wystawców z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i gości zagranicznych Obchody 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich pod patronatem Prezydenta RP, w tym pokazy stołów bożonarodzeniowych oraz występy zespołów ludowych Europejskie Forum Młodych Rolników organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników III Forum Sektora Wołowiny organizowane przez …

Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”, które odbędą się w dniach 21-22.11.2016r lub 24-25.11.2016r. w Przysieczy, ul.Stawowa 2, Ośrodek Turystyczno- Rekreacyjny Lipińska Anna. Szkolenie umożliwi przedstawienie podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych. Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane przykładami innowacyjnych inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Szkolenie …

Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

Szkolenie pn.: “Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Termin szkolenia: 15-17 listopada 2016 r.

Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji

Wyjazd studyjny pn.: “Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji”. Operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Termin wyjazdu studyjnego: 14-20 listopada 2016 r.