Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”, które odbędą się w dniach 21-22.11.2016r lub 24-25.11.2016r. w Przysieczy, ul.Stawowa 2, Ośrodek Turystyczno- Rekreacyjny Lipińska Anna. Szkolenie umożliwi przedstawienie podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych. Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane przykładami innowacyjnych inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Szkolenie …

Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizował projekt pt. „Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji było przygotowanie grupy doradców, pracowników sektora B+R, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych do poszukiwania partnerów, przyszłych potencjalnych członków grup operacyjnych powstałych w ramach działania „Współpraca”. Projekt został zrealizowany przy zastosowaniu różnych form szkoleniowych: metodą e-learningową oraz stacjonarną. …

Twórzmy Wspólnie Innowacje w Rolnictwie

Szanowni Państwo Długoletni program wzrostu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej zdefiniowany  został przez trzy priorytety: zrównoważony rozwój,  inteligentny wzrost, włączenie społeczne. Mając tak sprecyzowane priorytety zakłada się, iż  rolnictwo będzie odgrywać istotną rolę w ich realizacji. W obecnej perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020, duży nacisk został położony na innowacje w obszarze: rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwoju obszarów wiejskich. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie poprzez swoje działania operacyjne od początku transformacji gospodarczej uczestniczy w transferze wiedzy i nauki …

„WODA W ROLNICTWIE W OKRESIE NOWYCH WYZWAŃ”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  21 października 2016 roku  Konferencja „WODA W ROLNICTWIE W OKRESIE NOWYCH WYZWAŃ”    PROGRAM   11.00 – 11.15  Otwarcie konferencji   Prowadzenie konferencji: redaktor Krzysztof Michalski   11.15 – 11.35   Polityka gospodarowania wodą prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Kostrzewa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,   11.35 – 11.55  Zasoby wodne, ich użytkowanie i ochrona – retencjonowanie wód dla potrzeb rolnictwa dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu   …

Spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, w dniach 14-21.10.2016 r., zorganizował na terenie woj. opolskiego (w miejscowościach: Olesno, Walce, Prudnik, Pawłowiczki, Opole i Łosiów) cykl 6 spotkań informacyjno-szkoleniowych nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zakres przedmiotowych spotkań obejmował m.in. takie zagadnienia jak: tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych w aspekcie …

Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 12-13 października w Warszawie zorganizowało konferencję pn. „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”. Celem konferencji było zapoznanie się z prawnymi aspektami rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w szczególności z rozwojem energetyki prosumenckiej w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaprezentowane zostały innowacyjne technologie odnawialnych źródeł energii oraz możliwości optymalizacji kosztów energetycznych w gospodarstwach. Konferencja miała również na celu pobudzenie świadomości społecznej w zakresie samowystarczalności energetycznej gospodarstw i …

Innowacje w rolnictwie – jednym z ważniejszych zadań doradztwa rolniczego

11 października br. na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiane były m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego   Od 20 sierpnia br., 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie wszystkie Ośrodki rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa  wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.   Proponuje się, aby w programach działalności za …

Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  organizuje w dniach 06-07 października 2016 r. w Łodzi konferencję  na temat  „Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej” realizowaną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Zapraszamy do wzięcia udziału doradców ds. rolnictwa ekologicznego (koordynatorów) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, doradców prywatnych jednostek doradczych, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rolników …

Odra jako fundament zintegrowanej polityki rozwoju Aglomeracji Opolskiej

28 września br. odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Odra jako fundament zintegrowanej polityki rozwoju Aglomeracji Opolskiej”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolską we współpracy z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, Miastem Opole, Brzeg oraz pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie w szczególności dotyczyło gospodarczego oraz turystycznego wykorzystania zasobów wodnych naszego regionu. Konferencja miała charakter studyjny, rozpoczęła się w Opolu (UM Opola), wykładem dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przedstawił …

Innowacyjne metody walki z zanieczyszczeniami

Z energetyki do rolnictwa – innowacyjna metoda zapewniająca czystości maszyn/urządzeń służących do wytwarzania, przechowywania żywności lub surowców do jej produkcji. W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie z zarządem firmy TOLSA Sp. z o.o., podczas którego omawiano możliwości wykorzystania właściwości suchego lodu w rolnictwie oraz w przemyśle rolno-spożywczym. Specyficzne właściwości suchego lodu umożliwiają w sposób szybki i nieinwazyjny na oczyszczenie powietrzni maszyn/urządzeń, które mają bezpośredni kontakt z pozyskiwanym surowcem na żywność w rolnictwie lub w procesie produkcji żywności – …