E-broszura pn.: „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. e-broszura SMOG  

E-broszura pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi w e-broszurze tematami: „Pozagenetyczne możliwości zwiększenia produkcyjności loch” „Co dalej z hodowlą świń w Polsce?” „Bioasekuracja – najskuteczniejsza ochrona świń przed ASF”.   e-broszura trzoda      

E-broszura pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi w e-broszurze tematami:

  1. “Dlaczego nie zarabiamy na rozrodzie krów mlecznych?”
  2. a) „Dobrostan widziany oczami krowy”.
  3. „Problemy z komórkami somatycznymi w mleku”.
  4. „Choroby metaboliczne krów mlecznych i ich wpływ na wyniki produkcyjne”.

 

e-broszura mleko

 

Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z tematyką e-broszur, w ramach realizacji operacji pn.: „Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Celem wydanych broszur, e-broszur jest pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienia transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. W ramach realizacji operacji zostały opracowane 4 broszury z następującej tematyki: …

„Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

W dobie zachodzących zmian klimatycznych, problem dostępu do czystej wody będzie się nasilał. Chcąc podjąć działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań stacjonarnych i on-line: 30.06.2020, 25.09.2020 i 27.11.2020 na terenie powiatu krapkowickiego objętego pilotażem oraz w …

E-broszura pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu – racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu-  racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi tematami dotyczącymi: obowiązujących wymogów oraz dokumentacji realizacji Programu azotanowego w gospodarstwie rolnym, zbilansowanego nawożenia roślin uprawnych, ograniczania strat          azotanów z ekosystemów rolniczych, zabiegów agrotechniczne sprzyjających zatrzymywaniu wody, obowiązujących regulacji prawnych wynikający z ustawy …

„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”

  W dniu 4 grudnia 2020 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich przeprowadził szkolenie on-line w formie wideokonferencji w ramach realizacji operacji pn.: „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”. Celem operacji było przedstawienie i oswojenie producentów rolnych z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i …

E-broszura pn. ” Soja – ważne wskazówki nowoczesnej uprawy”

  Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z tematyką e-broszury, w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Publikacja  zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowej agrotechniki soi, (wymagania klimatyczno-glebowe, stanowisko i płodozmian, dobór odmian do siewu, nawożenie, ochronę roślin itd.) Broszura stanowi kompendium wiedzy dot. doboru odpowiedniej odmiany do siewu, a następnie prawidłowej uprawy soi. kliknij tutaj: e-broszura soja

Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna W związku z realizacją przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie operacji „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego dobre praktyki w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i gospodarstwie

Relacja ze szkolenia wyjazdowego z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: “Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych – przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w dniach 14-16 października zorganizował wyjazd studyjny z zakresu rolnictwa ekologicznego, w ramach operacji własnej pn. „Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych – przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych”. Projekt zrealizowano w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W Polsce na coraz większą skalę rozwija się system rolnictwa ekologicznego, będący systemem produkcji rolnej, opartym na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w …