Zaproszenie na szkolenie e-learningowe pt. „Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie learningowe  pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 09-12.03.2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe Uczestnicy:  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego) Cel: Celem …

Operacja pn. „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 25 lutego br. zorganizował konferencję on-line pt. ” Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”, na której to odbyło się również podsumowanie konkursów „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku” oraz „Opolska OZE”. Głównym celem konferencji było podniesienie wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl spotkań w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski, strzelecki, głubczycki, oleski Termin realizacji operacji: marzec- …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Rolnictwo precyzyjne w praktyce”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje zrealizować film krótkometrażowy w ramach realizacji operacji „Rolnictwo precyzyjne w praktyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, Termin realizacji operacji: marzec – kwiecień 2021, Forma realizacji operacji: film krótkometrażowy. Cel: Celem operacji jest propagowanie wśród producentów rolnych innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, które można uzyskać wprowadzając …

Zaproszenie na szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 16.03.2021 r., online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników: 30 osób.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: hodowców bydła mlecznego, rolników indywidualnych działających na terenie województwa opolskiego, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Uczestnik szkolenia może uzyskać zaświadczenie – należy wypełnić pkt. 5 w karcie zgłoszenia.

W celu rejestracji należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej)
i przesłać na adres e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl w terminie do 12 marca 2021 r.

Na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail prześlemy Państwu link aktywacyjny
do szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek, tel. 77 44 37 129, katarzyna.mazurek@oodr.pl 

Program szkolenia

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – word

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – pdf

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pt.: “Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję on-line; Tytuł operacji; Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 11.03.2021 r. Cel, przedmiot i temat operacji; Głównym celem zadania będzie rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań …

Zaproszenie na konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   Termin realizacji: 25.02.2021 r., online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Docelowa liczba uczestników: 60 osób.   Zapraszamy do udziału w konferencji: mieszkańców województwa opolskiego –  rolników i producentów rolnych, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie  pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 08-12.02.2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe Uczestnicy:  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego) Cel: Celem szkolenia przekazanie …

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie online pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: marzec 2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie online

 

Odbiorcy: hodowcy bydła mlecznego, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek tel. 77 44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl spotkań w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski,

Termin realizacji operacji: styczeń – marzec 2021r.

Forma realizacji operacji:  cykl spotkań on-line

Liczba uczestników: 140 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną i inni zainteresowani tematem)

Cel: Projekt ma na celu przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne i jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

W dobie zachodzących zmian klimatycznych problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej będzie się nasilał (mniejsza suma opadów, wysychanie cieków). Chcąc podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodą niezwykle ważne jest pozyskanie informacji na temat:

  • zasobów wodnych na danym terenie,
  • prognoz meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
  • szacowania zużycia i analizy tempa odzyskiwania wód.

 

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, Renata Wojas, Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl