Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych

 

Zakończyliśmy  realizację operacji pn.: „Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt zakładał realizację 5 tematów:

„Agroturystyka jako innowacyjny kierunek rozwoju obszarów wiejskich”

“Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”

„Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”

„Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

“Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Celem projektu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.  Zapoznanie z możliwością prowadzenia działalności  agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego.  Przybliżenia możliwości wdrożenia zasad projektowania oferty gospodarstwa rolnego i agroturystycznego zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta, a także sposobami promocji przygotowanej oferty za pomocą znanych platform społecznościowych, możliwości  wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i agroturystycznym.

Przeszkolonych zostało 132 osoby.

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wydanie publikacji pn. „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów Termin realizacji operacji: kwiecień – czerwiec 2021 r. Forma realizacji operacji: publikacja Liczba uczestników: 400 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: “Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje zrealizować operację „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, Termin realizacji operacji: kwiecień – grudzień 2021, Forma realizacji operacji: minipasieka pokazowa, warsztaty, filmy krótkometrażowe. Liczba uczestników: 30(pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa …

Zaproszenie na szkolenie e-learningowe pt. “Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”  temat: „Źródła finansowania innowacji w agroturystyce” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Termin realizacji  :  26 – 29.04.2021 r. Tematyka szkolenia: Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu poszukiwania środków na rozwój usług turystycznych wdrażania innowacji,  tak  aby oferta była atrakcyjna i pozwalała na osiągnięcie większego …

Cykl spotkań w ramach operacji pn.: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

 

Podejmując działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań tematycznych na terenie powiatów: brzeski – 11.02.2021, prudnicki – 12.02.2021, nyski – 18.02.2021, kluczborski – 19.02.2021, opolski – 28.01.2021, kędzierzyńsko-kozielski – 04.02.2021, namysłowski – 05.02.2021. W spotkaniach uczestniczyło ponad 120 uczestników. Operacja objęła również opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego”.

Celem operacji jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, aby utworzyć nowoczesne formy współpracy, jakimi są lokalne partnerstwa ds. wody, zajmujące się gospodarką wodną danego obszaru. Spotkania tematyczne pozwoliły na pozyskanie wiedzy o koncepcji i roli lokalnych partnerstw wodnych oraz podniesienie świadomości nt. suszy i sposobów minimalizowania jej skutków, zapotrzebowania na wodę dla produkcji rolniczej oraz norm prawnych w zakresie prawa wodnego w funkcjonowaniu spółek wodnych. Opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego” ułatwi transfer wiedzy w celu  właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.

 

Film “Rolnictwo precyzyjne w praktyce”

  Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego w ramach realizacji operacji pn.: “Rolnictwo precyzyjne w praktyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji jest propagowanie wśród producentów rolnych innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, które można uzyskać wprowadzając w gospodarstwie systemy rolnictwa precyzyjnego. Realizacja filmu, który przedstawi niektóre aspekty stosowania metod precyzyjnych w produkcji rolniczej, ma za zadanie podnieść świadomość wśród rolników i pokazać, że wprowadzanie zmian …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje opracowanie i wydruk broszur, e-broszur oraz nagranie filmu krótkometrażowego w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie   Termin realizacji operacji: kwiecień  2021 r. – …

Szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 16 marca br. zorganizował szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez omówienie tematów w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce.

Wykłady przeprowadzili doświadczeni wykładowcy, tj. dr inż. Zbigniew Lach, który omówił temat „Związki między żywieniem a rozrodem bydła mlecznego”, lek. wet. Wojciech Wójcik z tematem „Dobrostan jako alternatywa dla stosowania antybiotyków” oraz Zbigniew Całus z firmy ADOB z tematem „Nawożenie dolistne traw”.

 

Konferencja on-line pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”.

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniu 11 marca 2021 r  zrealizował operację pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”. Była to konferencja on-line, w której uczestniczyło 58 osób. Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, urzędy gmin, mieszkańcy województwa opolskiego Cel: Głównym celem zadania był rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która …

Publikacja pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020”

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem wydania publikacji  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Publikacja zawiera wszystkie informacje, które dotyczą doświadczeń prowadzonych na polu OODR w Łosiowie w sezonie wegetacyjnym 2019/2020, zarówno ścisłych (PDO) jak i łanowych. Obejmują one …