Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje spotkanie tematyczne  w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.   Miejsce realizacji operacji: powiat opolski   Termin realizacji operacji: I – IV kwartał 2021r.   Forma realizacji operacji: spotkanie tematyczne   Liczba uczestników: 32 (przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej- …

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wydanie publikacji pn. „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów Termin realizacji operacji: kwiecień – czerwiec 2021 r. Forma realizacji operacji: publikacja Liczba uczestników: 400 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także …

Zaproszenie na szkolenie e-learningowe pt. “Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”  temat: „Źródła finansowania innowacji w agroturystyce” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Termin realizacji  :  26 – 29.04.2021 r. Tematyka szkolenia: Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu poszukiwania środków na rozwój usług turystycznych wdrażania innowacji,  tak  aby oferta była atrakcyjna i pozwalała na osiągnięcie większego …

Zaproszenie na szkolenie e-learningowe pt. „Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie learningowe  pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 09-12.03.2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe Uczestnicy:  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego) Cel: Celem …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl spotkań w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski, strzelecki, głubczycki, oleski Termin realizacji operacji: marzec- …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Rolnictwo precyzyjne w praktyce”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje zrealizować film krótkometrażowy w ramach realizacji operacji „Rolnictwo precyzyjne w praktyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, Termin realizacji operacji: marzec – kwiecień 2021, Forma realizacji operacji: film krótkometrażowy. Cel: Celem operacji jest propagowanie wśród producentów rolnych innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, które można uzyskać wprowadzając …

Zaproszenie na szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 16.03.2021 r., online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników: 30 osób.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: hodowców bydła mlecznego, rolników indywidualnych działających na terenie województwa opolskiego, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Uczestnik szkolenia może uzyskać zaświadczenie – należy wypełnić pkt. 5 w karcie zgłoszenia.

W celu rejestracji należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej)
i przesłać na adres e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl w terminie do 12 marca 2021 r.

Na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail prześlemy Państwu link aktywacyjny
do szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek, tel. 77 44 37 129, katarzyna.mazurek@oodr.pl 

Program szkolenia

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – word

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – pdf

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pt.: “Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję on-line; Tytuł operacji; Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 11.03.2021 r. Cel, przedmiot i temat operacji; Głównym celem zadania będzie rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań …

Zaproszenie na konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   Termin realizacji: 25.02.2021 r., online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Docelowa liczba uczestników: 60 osób.   Zapraszamy do udziału w konferencji: mieszkańców województwa opolskiego –  rolników i producentów rolnych, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie  pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie” Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: 08-12.02.2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe Uczestnicy:  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego) Cel: Celem szkolenia przekazanie …