Spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

 

Opolskie winiarstwo zdobywa coraz więcej sympatyków mimo, że jego nowe oblicze odrodziło się nieco ponad trzydzieści lat temu , a prawdziwie dynamiczny rozwój tej dziedziny nastąpił dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W większych i mniejszych , lecz z pewnością coraz bardziej profesjonalnych winnicach , powstają wspaniałe wina a winiarze prześcigają się w sposobach podejmowania gości. Tradycje winiarskie w Polsce są  długie , dlatego warto wspomnieć o „prehistorii’ samej rośliny. Otóż Władysław Szafer – znany polski botanik , znalazł kopalne nasiona winorośli w złożach kopalni soli w Wieliczce, a to znaczy, że Vitis vinisfera L. występowała na terenie Polski już w Miocenie (22 mln – 5 mln lat temu) długo przed pojawieniem się człowieka.

W ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował w dniach: 11-12 czerwca 2021r. w Hotelu DeSilva Premium Opole spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”.

Program spotkania zawierał obszerną tematykę, a były to wykłady pn.:

– „Najlepsze praktyki dla zdrowia gleby w winnicach” oraz „Nawożenie winorośli – najczęściej popełniane błędy”, które w sposób zajmujący omówił Pan dr Piotr Chochura.

–  „Odmiany i klony winorośli przeznaczone do upraw na wina musujące, podobieństwa i różnice wraz     z analizą sensoryczną” oraz „ Jakość owoców i wyznaczenie terminu dojrzałości zbiorczej owoców przeznaczonych do produkcji win musujących”, tematy te ekscytująco przekazała Pani dr inż. Marta Czaplicka.

–  „Technologia produkcji win musujących wraz z analizą sensoryczną” – prelegent Pan mgr inż. Zbigniew Krzyżak wyłożył oryginalnie swój wykład.

–  „Produkcja winiarska w świetle prawa żywnościowego” – ciekawie poprowadzone zajęcia przez Pana mgr Andrzeja Szpulaka.

Grupą docelową operacji byli rolnicy, przedsiębiorcy, osoby z branży rolniczej – winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki . W spotkaniu wzięło udział 32 osoby.

Projekt miał na celu rozpowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wpływu zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji oraz spopularyzowanie innowacyjnych rozwiązań technologii uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego . Istotnym aspektem projektu było również wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska  oraz nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na walory końcowe produktu. Dodatkowo spotkanie to miało także na celu pomoc w budowaniu wzajemnych sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami szeroko pojętych instytucji mających wpływ na kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ważnym aspektem było też zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu metod przetwórstwa wina.

 

Wyjazd studyjny pn.: “Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce”

 

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 09-11.06.2021 r. w formie wyjazdu studyjnego odwiedziliśmy  wyjątkowo malownicze Podlasie. Droga dzieląca Opolszczyznę, a „Ziołowy Zakątek” w Korycinach jest niezwykle długa, lecz pobyt w tym urokliwym miejscu,  a także możliwości poszerzenia swojej wiedzy na temat ziół i ich zastosowania wynagradzają ją w 100%. Unikatowy na skalę światową obiekt o charakterze agroturystycznym  położony w samym sercu podlaskich pól, łąk i lasów o powierzchni prawie 20 ha, pozwala na podróż w miejsce tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego z niesamowitą historią ziołolecznictwa. W otoczeniu pięknego ogrodu botanicznego obfitującego w ponad 1500 gatunków ziół przestawiających rośliny przyprawowe, lecznicze, chronione, rośliny barwierskie, trujące czy też gatunki jadalne dziko rosnące można bez końca zgłębiać wiedze z zakresu ziołolecznictwa oraz nieustannie  podziwiać walory bogactwa przyrodniczego tego miejsca. Nieodłącznym elementem prowadzonej działalności „Ziołowego Zakątka”  jest firma „Dary Natury”, która korzysta w możliwie największym stopniu z podlaskich surowców również tych pozyskiwanych ze stanu naturalnego.  Produkty wytwarzane tutaj są w 100% ekologiczne i co najważniejsze można się w nie zaopatrzyć podczas pobytu jak i również zasmakować. Kuchnia serwowana w tym miejscu obfituje w produkty zawierające różnorodność aromatycznych ziół, dziko rosnących roślin oraz ekologiczne przyprawy. Składniki do potraw zbierane są również w okolicznych lasach i na polach tak, jak odbywało się to za dawnych czasów.

Wyjazd studyjny zakładał przeszkolenie 30 osób, grupa docelowa składała się z właścicieli gospodarstw rolnych, agroturystycznych, zagród edukacyjnych,  przedstawicieli KGW oraz lokalnych grup działania. Program wyjazdu był bardzo złożony, każdy dzień niósł za sobą szereg zajęć prowadzonych w postaci wykładów, warsztatów oraz zajęć w terenie. W trakcie trzy dniowego pobytu uczestnicy pod okiem ekspertów  uczestnicy komponowali na bazie cennych surowców zielarskich własne mieszanki herbaciane i przyprawowe, tworzyli napoje oraz nalewki na różnego rodzaju dolegliwości min. na problemy z trawieniem, odporność czy też na problemy z układem krążenia. Ale nie obyło się również bez warsztatów kosmetycznych, gdzie własnoręcznie wyrabiali mydełka oraz kule do kąpieli z wykorzystaniem olejków ziołowych czyli z tzw. ekstraktów  roślinnych. Oprócz sfery warsztatowej z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli również w wykładach oraz zajęciach w terenie prowadzonych przez samego właściciela obiektu Pana dr inż. Mirosława Angielczyka. Uczestnicy poznali   jakie właściwości zdrowotne i odżywcze posiadają zioła, zapoznali się z uprawą  i gatunkami ziół,  sposobem ich pozyskiwania oraz łączenia ze sobą. Z bardzo dużym zainteresowaniem słuchali o każdym  możliwym etapie produkcji  od uprawy ziół, przez ich zbiór, suszenie, przetwarzanie i konfekcjonowanie.

Operacja została zrealizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jej głównym celem było pokazanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie produkcji ziół, ich wykorzystania jako źródła dochodu w gospodarstwach rolnych i wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Podczas operacji nastąpiło zgłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod  wytwarzania produktów z wykorzystaniem ziół, a także ich doboru pod kątem zastosowania ich w kuchni oraz kosmetyce.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z wyjazdu studyjnego:


Opracowanie:

Ewa Klekot

Główny specjalista ds. ROW

Koordynator SIR.

 

 

Spotkania tematyczne pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw”.

  Po poluzowaniu pandemicznych obostrzeń po raz pierwszy w czerwcu tego roku w Pałacu OODR w Łosiowie odbyły się dwa spotkania tematyczne pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw”. W spotkaniach uczestniczyli potencjalni członkowie grup operacyjnych składający się z rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli opolskich uczelni/ przedstawicieli świata nauki. Operacja miała na celu ułatwienie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu innowacyjności opolskiego sektora rolno-spożywczego. Zidentyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a także wskazania …

Zaproszenie na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje trzydniowy wyjazd studyjny do Ziołowego Zakątka w Korycinach w dniach 09-11.06.2021 r. w ramach realizacji operacji pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz rolnych woj. opolskiego, członków stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, doradców rolniczych oraz osoby zainteresowane tematem. Termin: 09-11.06.2021 r. Miejsce …

Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował cykl spotkań online w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski, strzelecki, głubczycki, oleski

Termin realizacji operacji:

11.03.2021         powiat głubczycki, koordynacja: Renata Wojas

12.03.2021         powiat namysłowski, koordynacja: Joanna Palij

18.03.2021         powiat strzelecki, koordynacja: Kamila Niedzielska

19.03.2021         powiat oleski, koordynacja: Renata Wojas

15.04.2021        powiat opolski, koordynacja: Kamila Niedzielska

16.04.2021        powiat prudnicki, koordynacja: Renata Wojas

22.04.2021         powiat brzeski, koordynacja: Joanna Palij

23.04.2021         powiat kędzierzyńsko-kozielski, koordynacja: Kamila Niedzielska

13.05.2021         powiat nyski, koordynacja: Joanna Palij

14.05.2021         powiat kluczborski, koordynacja: Kamila Niedzielska

 

Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła ponad 200 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną i inni zainteresowani tematem)

Celem Projektu był transfer wiedzy w obrębie lokalnych partnerstw ds. wody, w celu podniesienia świadomości nt. dobrych praktyk w gospodarce wodnej, właściwego funkcjonowania spółek wodnych wraz z ich wsparciem, możliwości dofinansowania inwestycji wodnych, działalność spółek i zasad korzystania z wód oraz pozyskania zgód wodnoprawnych. Dbając o zasoby wodne istnieje potrzeba ciągłego upowszechniania i doskonalenia wiedzy z zakresu dobrych praktyk w gospodarce wodnej, aby odpowiednio ukierunkować działania lokalnych partnerstw ds. wody.

W programie zostały przedstawione następujące tematy:

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką wodną
w rolnictwie i na obszarach wiejskich z uwzględnieniem Wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof i Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania.

– Zasady współpracy z Wodami Polskimi. Możliwości i zasady korzystania z wód, w tym przedstawienie ścieżki poruszania się w zakresie uzyskania zgód wodnoprawnych oraz uzyskiwania pozwoleń na wykonywanie urządzeń na wodach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych

– Funkcjonowanie spółek wodnych w województwie opolskim – dotacje z budżetu Państwa
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

– Postepowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

– Jak skutecznie zapobiegać eutrofizacji wód

– Rola IMGW-PIB w dostarczaniu informacji o regionalnych zasobach wodnych na przykładzie wybranych powiatów województwa opolskiego

– Raport jako narzędzie pracy LPW

 

 

„Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”

  Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”  w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem przewodnika jest ułatwienie pozyskania istotnych  informacji  z naciskiem na doświadczalnictwo odmianowo agrotechniczne dla szerokiego wachlarza potrzeb praktyki rolniczej. Przewodnik po polu doświadczalnym 2021  

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.   Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Łosiów   Termin realizacji operacji: czerwiec – październik 2021r.   Forma realizacji operacji: spotkania tematyczne   Liczba uczestników: 65 …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.   Miejsce realizacji operacji: woj. podlaskie, Koryciny   Termin realizacji operacji: maj – czerwiec 2021r.     Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny   Liczba uczestników: 30 (rolnicy, …

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach” Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników, samorządowców oraz mieszkańców województwa opolskiego.   Miejsce realizacji operacji: woj. małopolskie, Kraków i okolice Termin realizacji operacji: 12-14 lipiec 2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie z wyjazdem studyjnym Liczba uczestników: 40 (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje spotkanie tematyczne  w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.   Miejsce realizacji operacji: powiat opolski   Termin realizacji operacji: I – IV kwartał 2021r.   Forma realizacji operacji: spotkanie tematyczne   Liczba uczestników: 32 (przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej- …