Konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi”

W dniach 20-21.09.2021 r. w  Opolu odbyła się konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi” realizowanej w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dwudniowa konferencja składała się z niezwykle ciekawych wykładów wszystkie bloki tematyczne w przedstawione zostały w nawiązaniu do ziół, metod ich przetwarzania oraz sposobów wykorzystywania w życiu codziennym. Dr Barbara Woś podczas degustacji zaprezentowała napoje oraz produkty przygotowywane na bazie ziół …

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn.: „Dzień kukurydzy – innowacyjne rozwiązania w kierunku zwiększania bioróżnorodności”

  W dniu 16 września 2021 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zrealizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji było podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod pielęgnacji kukurydzy, zaprezentowanie bogatej gamy …

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie odbyło się 26 sierpnia 2021 roku i cieszyło się zainteresowaniem wśród rolników i doradców. Celem szkolenia połączonego z warsztatami polowymi było zaprezentowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnienie stosowanych na niewielką skalę rozwiązań jakimi jest między …

Zaproszenie na szkolenie połączone z warsztatami w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy pszczelarzy, producentów rolnych, doradców oraz osoby zainteresowane tematem. Termin: 08.09.2021 r. godz. 8.30 Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, …

Zaproszenie na szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn.: „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności”

    Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności”” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy producentów rolnych, specjalistów i doradców rolniczych, naukowców oraz przedstawicieli z branży rolniczej. Termin szkolenia: 16.09.2021 r. godz. 9.00 Miejsce szkolenia: kolekcja odmian kukurydzy zlokalizowana przy drodze nr 462 w kierunku …

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna “Innowacje w ofercie turystycznej-kreowanie wizerunku opolskiej wsi”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje realizację operacji pn. „Innowacje w ofercie turystycznej – kreowanie wizerunku opolskiej wsi” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: III-IV kwartał, konferencja : 20-21 wrzesień 2021 r. Forma realizacji operacji:  konferencja Uczestnicy konferencji: 70 osób Odbiorcy: Rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno – hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Dzień kukurydzy – innowacyjne rozwiązania w kierunku zwiększania bioróżnorodności”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Łosiów Termin realizacji operacji: 16.09.2021 r., godz. 9.00. Forma realizacji operacji:  szkolenie połączone z warsztatami polowymi. …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji: „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie Termin realizacji operacji: 20-21 wrzesień 2021r. Forma realizacji operacji:  szkolenie z wyjazdem studyjnym- 2 dni …

Szkolenie z wyjazdem studyjnym  pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 12-14 lipca 2021 roku, w Krakowie oraz okolicach ( województwo małopolskie) zrealizował szkolenie z wyjazdem studyjnym  pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”.  W szkoleniu wzięło udział 40 osób. Grupa docelowa:  doradcy rolniczy, pracownicy doradztwa rolniczego, rolnicy, studenci, mieszkańcy województwa opolskiego. Cel: Celem szkolenia było ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez efektywną promocję innowacyjnych praktyk  …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Termin realizacji operacji: sierpień 2021 Forma realizacji operacji: szkolenie połączone z warsztatami …